Doelstelling

Het verwerven, al of niet in eigendom van-, het conserveren van -, het archiveren van -, en het tentoonstellen aan het publiek van voorwerpen met historische en/of museale waarde, alsmede andere artikelen welke op enigerlei wijze verband houden met “het eigene” van de streek en het dorp Ysselsteyn in het bijzonder in de meest ruime zin en voorts de exploitatie voor eigen rekening of voor rekening van derden van een museum, en alle overige daarmee samenhangende activiteiten.

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel te bereiken door het openstellen van het museum voor groepen en individuele bezoekers. Voor deze bezoekers geeft zij rondleidingen door vrijwilligers die het bestuur zelf heeft opgeleid. Speciaal voor basisschoolleerlingen heeft het museum een apart programma samengesteld. Dat programma is erop gericht dat de kinderen door middel van een speurtocht een aantal voorwerpen moeten zoeken en daar vragen over moeten beantwoorden. Voor deze kinderen hanteert het museum een speciaal tarief.
Verder geeft het museum op de website informatie over het museum en heeft het voor wandelaars een speciale route uitgezet die leidt naar haar dependance – de Ròwkoelehof –, door het natuurgebied Rouwkuilen en nog naar een ander particulier museum – de Smid –van de familie Keijsers.
De Stichting is aangesloten bij het Historisch Platvorm Venray en daarmee ook op Rooynet : een digitaal archief voor alle musea, historische verenigingen en stichtingen in Venray.
Er wordt jaarlijks een verslag gemaakt van alle activiteiten van het museum en een jaarprogramma dat via de site : www.depeelstreek.nl gepubliceerd wordt.
Op het einde van het seizoen wordt er een evaluatievergadering gehouden met alle vrijwilligers en wordt de eerste opzet besproken voor het nieuwe seizoen.
Naast de bovengenoemde activiteiten probeert het museum samen te werken met andere groepen die haar activiteiten speciaal richten op de streekgeschiedenis.
Tijdens de winterperiode, als het museum gesloten is, worden nieuwe activiteiten besproken en wordt het museum daar waar nodig aangepast.
Om het museum te promoten heeft het bestuur een folder samengesteld die bij VVV kantoren, horecagelegenheden, campings en groepsverblijven in de omgeving ligt. In de lokale kranten wordt op de daarvoor bestemde plekken ook aandacht gevraag voor het museum met openingstijden e.d.