Samenstelling bestuur Museum de Peelstreek

Lei Potten, Voorzitter
Martin Houben, Secretaris /penningmeester/vice voorzitter.
Piet Arts, Bestuurslid educatief medewerker
Hay Seuren, Bestuurslid
Henk Hellegers, Bestuurslid
Theo Jeurissen, Bestuurslid

Beloningsbeleid: Onbezoldigd op vrijwilligersbasis.